Kurs

Entrepriserett - Nyhetskurs

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Kurset er rettet mot dem som ønsker å holde seg ajour med utviklingen innen entrepriserett.

 

På kurset får du bl.a.:

  • En oppdatering på nyheter og sentrale dommer fra det seneste året
  • Gjennomgang av konkrete tvister og praktisk betydning av dommer
  • Oppdatering på nyheter og endringer av bransjestandarder


Innhold

Kurset gjennomgår nyheter og sentrale dommer som har vært avsagt siste periode, og da avgrenset til siste året. Vi vil ha særlig fokus på sentrale avgjørelser fra lagmannsrettene og Høyesterett, men vil også behandle dommer fra tingrettene som er prinsipielle eller inneholder interessante problemstillinger. På kurset vil gjennomgå konkrete tvister og diskutere hvilken praktisk betydning dommene har utover den enkelte sak.
 

I tillegg vil på kurset gjennomgå eventuelle nyheter og endringer av bransjestandarder, og da særlig de sentrale NS-standardene.


Målgruppe

Advokater, fullmektiger og andre som ønsker å holde seg oppdatert på nyheter innnen entrepriseretten.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.