Nettverk

Nettverk i Entrepriserett

Vi vil gå i dybden på håndtering av større entreprisetvister og utforsker forskjellige entreprisemodeller 

20

timer

27950 NOK.

Innhold

Entrepriserett er hjørnesteinen i enhver bygge- og anleggsbransje. Dette nettverket gir en verdifull plattform for å utforske og diskutere nøkkelaspekter innenfor dette komplekse området. Vi vil gå i dybden på back-to-back-kontrakter, motkrav og innsigelser til sluttoppgjør, samt metoder for beregning og dokumentasjon av merkostnader ved forsinket oppstart.


Vi vil også dele best practice for håndtering av større entreprisetvister, utforske forskjellige entreprisemodeller og se på konkursens påvirkning på byggeprosjekter. Med fokus på byggeplassikkerhet, miljø- og klimakrav, vil dette nettverket gi deltakerne verdifulle innsikter og strategier for suksess innen entrepriseretten.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Back-to-back kontrakter
 • Motkrav og innsigelser til sluttoppgjør
 • Beregning og dokumentasjon av merkostnader ved forsinket oppstart
 • Best practice innen håndteringa av større entreprisetvister
 • Entreprisemodeller
 • Konkurs i byggeprosjekter
 • Byggeplasssikkerhet og ansvar
 • Miljø- og klimakrav i entrepriserett


Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som arbeider med, eller som har erfaring med entrepriserettslige forhold i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.