Kurs

Foreldrepermisjon

Innføring i et komplisert regelverk og brush up på nyheter

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:

 • En god forståelse av reglene om foreldrepenger- og permisjon
 • Kunnskapen til å kunne håndtere de utfordringene man møter ved foreldrepermisjon – både som arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Faglig oppdatering på eksisterende og eventuelle kommende tiltak


Innhold

Reglene om foreldrepenger- og permisjon blir på et tidspunkt relevante for de aller fleste. Mange opplever imidlertid regelverket som uoversiktlig og komplisert. Hensikten med kurset er å gi en god oversikt og innføring i reglene om foreldrepenger- og permisjon. Vi vil ta for oss arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – og vektlegge lovendringer fra de siste årene. Kurset er relevant fra både et arbeidsgiver- og et arbeidstaker perspektiv.

 

I kurset vil vi gjennomgå alle relevante bestemmelser for arbeidstakere som står overfor foreldrepermisjon. Vi vil også komme med konkrete tips til arbeidsgiver for å håndtere permisjonen på best mulig måte - både før, underveis og etter foreldrepermisjon.

 

Emner er bl.a.:

 • Mødre- og fedrekvote (partnerkvote)
 • Delvis permisjon
 • Foreldrepengeordningen
 • Enslig mor eller far
 • Foreldrepermisjon ved flere barn
 • Rettigheter underveis i permisjon
 • Tips til arbeidsgivere
 • Diskriminering i forbindelse med foreldrepermisjon

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til foreldrepermisjon, herunder jurister, advokater, arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR-medarbeidere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.