Kurs

Foreldretvister etter barneloven

Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: de mest relevante endringsforslagene 

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
Du vil som deltaker få en praktisk og grundig oppdatering i gjeldende regelverk for foreldretvister og foreslåtte lovendringer. Kurset vil gi deg gode tips og praktiske eksempler på hvordan du kan løse ulike barnerettslige problemstillinger, som advokat i foreldretvister. Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger underveis.
 
Kurset vil ha en praktisk tilnærming basert på kursledernes omfattende erfaring fra foreldretvister.
 
Kurset gir deg:
 
 • En grundig oppdatering og oversikt over gjeldene rett, forslagene til ny barnelov og rettsutviklingen for foreldretvistene 
 • Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene og muligheter for erfaringsutveksling
 
Innhold
Foreldretvistene omhandler rettslig prosesser om foreldreansvar, bosted og samvær for barn. Kurset vil gi deltakerne oppdatering innen gjeldende rett for foreldretvistene med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov. Barnelovsutvalget sendte forslag til ny barnelov på høring i januar 2021 med høringsfrist 06.05.22. Det foreligger nå 200 høringssvar. Kurset vil fokusere på de mest relevante endringsforslagene for de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene og nyere rettspraksis.
 
Emner er bl.a.:
 Prosessregler
 • Forslag i NOU 2020:14
 • Relevante høringsinnspill
 • Nyere rettspraksis
 
Foreldreansvar
 • Forslag i NOU 2020:14
 • Relevante høringsinnspill
 • Nyere rettspraksis 

Fast bosted og delt fast bosted
 • Forslag i NOU 2020:14
 • Relevante høringsinnspill
 • Nyere rettspraksis
 
Samvær
 • Særlig om samvær med tilsyn
 • Forslag i NOU 2020:14
 • Relevante høringsinnspill
 • Nyere rettspraksis 
 
Målgruppe
Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven, praktiserende advokater, sakkyndige, offentlige ansatte som jobber i barnevernet og familievernkontoret, jurister m.v.
 
Materiale
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
 
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.