Kurs

HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt

Hvordan skape en stødig sikkerhetskultur på en arbeidsplass

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Det finnes ulike kulturer overalt i samfunnet - hovedkulturer og subkulturer. Disse er unike og kan ses på som en gruppe eller organisasjon sitt fingeravtrykk. Kulturen uttrykkes gjennom «måten vi gjør det på her hos oss» - mål, holdninger, verdier, kommunikasjon, systemer, verktøy osv. Mange foretak har utfordringer med å etablere en felles retning for HMS-arbeidet. De er blitt «internasjonalisert», har stor andel av utenlandsk arbeidskraft, ulike forretningsområder, og mangler en enhetlig kultur. HMS er heller ikke en integrert del av hverdagen. I dette kurset vil vi se nærmere på hva som inngår i begrepene kultur, organisasjonskultur og sikkerhetskultur. Hvilke forhold som påvirker kulturen, relevante lover og forskrifter innenfor HMS, samt hva som skal til for å oppnå en solid sikkerhetskultur og et framoverlent, forebyggende HMS-arbeid. 

 

Emner er bl.a.:

 • Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
 • Relevante lovbestemmelser
 • Hva er kultur?
 • Alle bidrar til å skape kultur på arbeidsplassen
 • Premissgivere for kulturen
 • Hva er HMS-kultur og sikkerhetskultur?
 • Sikkerhetskulturens modenhet
 • Sikkerhet har førsteprioritet - hva betyr det?
 • Forutsetninger for god HMS-kultur
 • Enkle grep for å etablere og videreutvikle en robust sikkerhetskultur
 • Å si ifra og bry seg om
 • Hva gjør organisasjoner mer mottakelige for endringsforsøk?
 • Primære og sekundære påvirkningsfaktorer
 • Hvordan oppnå satte mål for HMS
  • Praktisk HMS-arbeid som gir positive resultater
  • Caser og eksempler fra ulike bransjer

 

Målgruppe

Kurset vil passe for bedriftsledere, linjeledere, mellomledere og fagressurser innenfor HMS- og kvalitetsledelse (HMS-ledere, kvalitetsledere, verneombud, HMS-rådgivere, konsulenter m.fl.). Dette er også et kurs som vil være egnet for gründere og personer som nylig har etablert eller er i ferd med å etablere egne selskap.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.