Kurs

Hvitvasking og terrorfinansiering

Det årlige oppdateringskurset

7

timer

7995 NOK.

Utbytte

Kurset vil ta for seg sentrale deler innenfor hvitvaskingsregelverket, og på kurset vil du blant annet få kunnskap om regulatoriske endringer og utvikling.
 

På kurset får du bl.a.:

 • En god oversikt over hvitvaskingsregelverket, krav og forpliktelser
 • Dypere kunnskap om ulike metoder som benyttes i forbindelse med hvitvasking og terrorfinansiering, herunder nasjonale og internasjonale kilder
 • En dypere juridisk og praktisk innsikt i sentrale krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering, risikoklassifisering av kunder, reelle rettighetshavere m.m.
 • Kunnskap og innsikt om lov om reelle rettighetshavere


Innhold

Fokus på antihvitvask har de senere år vært stort, både fra myndighetenes side og hos de rapporteringspliktige.


Fordi samfunnsutviklingen gjør at trusselbildet endrer seg, er dette et fagområde under stadig utvikling, også med høyt trykk på lovgiversiden, nasjonalt og internasjonalt. Den teknologiske utviklingen medfører dessuten at metoder for hvitvasking og terrorfinansiering endrer seg. Det er en forventning fra myndighetene om at rapporteringspliktige holder seg oppdatert om utviklingen og benytter nasjonale og internasjonale kilder i sitt daglige forebyggende arbeid. Konsekvenser av brudd på lovgivningen kan være betydelige, både i form av sanksjoner, men også som følge av operasjonelle endringer som må gjøres for å overholde regelverket. Det er derfor kritisk for virksomhetene å effektivt implementere tiltak for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.


Fra og med 1. november 2021 trådte deler av lov om reelle rettighetshavere i kraft. Loven gjelder også for ikke-rapporteringspliktige virksomheter, og lovens formål er blant annet å legge til rette for rapporteringspliktiges tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere. Dette vil ventelig kunne påvirke de rapporteringspliktige positivt ved at de registreringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere.
 

Emner er bl.a.:

 • Krav til risikobasert tilnærming og rutiner
 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • Risikoindikatorer og bruk av nasjonale og internasjonale kilder
 • Sammenhengen mellom iboende risiko, risikoklassifisering og kundetiltak
 • Risikoklassifiseringens betydning for kundetiltak
 • Kundetiltak og løpende oppfølging, herunder forsterkede kundetiltak
 • Reelle rettighetshavere og ny lovgivning
 • Løpende oppfølging
 • Midlenes opprinnelse
 • Politisk eksponerte personer (PEP)

 

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og andre som arbeider med anti-hvitvasking hos alle rapporteringspliktige foretak.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.