Kurs

Hvordan lykkes med din første voldgiftsak

Unngå kostbare feil

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Kurset er et innføringskurs i voldgift beregnet på advokater og andre som har liten eller ingen erfaring med voldgift. Bakgrunnen for kurset er at mange advokater, tross mye erfaring fra domstolene, vet lite om hvordan en voldgiftssak foregår og hva som skiller en voldgiftsprosess fra en domstolsprosess.

Udbytte

Kurset vil gi deltakerne de nødvendige kunnskapene til å håndtere en voldgiftssak på en god måte, og unngå kostbare feil.

Indhold

På kurset gjennomgås blant annet:

  • De viktigste forskjellene mellom voldgiftsaker og saker for de alminnelige domstolene
  • De sentrale forskjellene mellom institusjonell voldgift og ad hoc voldgift
  • Hva det innebærer at tvisteloven ikke gjelder
  • Hvordan innlede en voldgiftssak
  • Oppnevning av voldgiftsretten
  • Saksforberedelsen – hva som er annerledes enn ved domstolene
  • Bruk av skriftlige vitneforklaringer
  • Den praktiske betydningen av at dommen ikke kan ankes

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater som har liten eller ingen erfaring med voldgift, og som søker kunnskap om hvordan voldgiftssaker skal og bør håndteres.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.