Kurs

Intervjuteknikk i varslingssaker

Intervjuteknikk som ledd i undersøkelser eller gransking av varslingssaker

3

timer

3995 NOK.


Bakgrunn

Reglene om varsling tar sikte på å avdekke og vurdere påstander om kritikkverdige forhold i virksomheten. Informasjonsinnhenting står sentralt i behandlingen av varslingssaker – og ofte er intervjuer en viktig del av denne informasjonsinnhentingen. Intervjuer innebærer også en stor risiko knyttet til påliteligheten av informasjon og hvordan varsler, omvarslet og andre berørte opplever at saken blir håndtert.


Innhold

Dette kurset dekker de vesentligste delene av den avhørsmodellen som brukes av politiet (K.R.E.A.T.I.V. – modellen), men tilpasset behovet og arten av varslingssaker. Kurset vil gi en beskrivelse av intervjuteknikk som er tilpasset virksomheters håndtering av varslingssaker og håndteringen av varsler, omvarslet og andre som er berørt i en varslingssak. Vi vil gjennomgå typiske situasjoner og utfordringer som oppstår i intervjuer/samtaler med personer i varslingssaker. Kurset skal trygge deltakerne i metoder for gjennomføringen av intervjuer/samtaler i ulike situasjoner gjennom dels foredrag og dels øvelser og praktisering av metodikk basert på de sentrale bestanddelene av K.R.E.A.T.I.V. – modellen. 


Vi skal i dette kurset se nærmere på:

 • Grunnleggende krav til kommunikasjon i forbindelse med intervju/samtaler i varslingssaker/undersøkelser
 • Rettssikkerhet for intervjuobjektet (rettigheter og plikter)
 • Betydningen av etikk og empati i intervjusituasjoner
 • Planleggingen av og forberedelser til samtale med intervjuobjektet
 • Den første etableringen av kontakt med intervjuobjektet
 • Informasjon som gis til intervjuobjektet ved innkalling til samtale og under den innledende delen av samtalen
 • Den frie fortellingen
 • Sonderingsfasen
 • Avslutningsfasen
 • Evaluering av intervjuet
 • Oppfølgingsoppgaver


Målgruppe

Dette er et kurs som retter seg mot alle som har en rolle i oppfølging til varslingssaker samt de som håndterer varslingssaker i virksomheten, det være seg HR, legal, internrevisjon, Compliance eller andre.


Undervisningsform

Kurset veksler mellom teori, praksis og cases, og det er lagt vekt på diskusjoner mellom deltakerne og underviseren


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.