Kurs

FIDIC-kontrakter

Få en dypere innsikt og forståelse 

7

timer

7995 NOK.

Bakgrunn

FIDICs standardkontrakter brukes internasjonalt i en rekke forskjellige former for entreprise-, tilvirknings og leveranseoppdrag. I Norge har FIDIC-kontrakter fått økt oppmerksomhet i prosjekter med internasjonal tilsnitt, ikke minst i forbindelse med vindkraftutbygging, både til lands og til havs.

Utbytte

Kurset vil gi deltakerne en dypere innsikt i og forståelse for hvordan FIDIC-kontraktene, og særlig FIDIC Yellow Book, er bygget opp og fungerer samt for viktige likheter og ulikheter opp mot de norske standardkontraktfamiliene NS og NF/NTK.

Innhold

Som deltaker vil du lære om de forskjellige FIDIC-kontraktene og hva de skal brukes til, hvordan de bør tilpasses til konkrete prosjekter, risikofordeling og særtrekk ved FIDIC-kontraktene samt hva man som henholdsvis bestiller og leverandør bør være særlig oppmerksom på ved bruk av FIDIC, ikke minst dersom man er vant til NS- og/eller NF/NTK-kontrakter.

Målgruppe

Kurset passer for advokater, jurister og andre som jobber med kontrakter i prosjekter der FIDIC-kontrakter blir brukt eller vurderes å bli brukt, være seg på oppdragsgiver- eller leverandørsiden, samt for andre som har interesse av lære seg mer om FIDIC-kontraktene.

Undervisningsform

Foredrag med tid til spørsmål og diskusjoner.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.