Kurs

Entreprenørforsikring

Få dypere innsikt i entreprenørforsikringenes dekningsområde

timer

5995 NOK.

Bakgrunn

Når det oppstår skader i forbindelse med entreprisearbeidet aktualiseres forsikringsdekningen.
Forsikringene er viktig for entreprenøren og derigjennom for byggherren.
Hva er dekket over prosjektforsikringen, hva er dekket over ansvarsforsikringen, hvordan innrette seg slik at en han en hensiktsmessig
forsikringsdekning,  hvilke praktiske skadetilfelle er ikke dekket over standard forsikringsdekninger, hvordan håndtere situasjoner med
flere ulike aktører og følgelig flere relevante forsikringer, hva kan en utlede av forsikringsavtaler, forsikringspraksis og rettspraksis.

Utbytte

Kursdeltakerene vil få:
  • Kunnskap/dypere innsikt i entreprenørforsikringenes dekningsområde
  • Hvilke skader som normalt omfattes av forsikringene og ulike behov for tilleggsdekninger
  • Hva som er viktig å tenke på ved inngåelse av en forsikringsavtale og når skade inntreffer

På kurset får du blant annet kunnskap om:
  • Standard forsikringsløsninger innenfor entreriseområde, hva de ulike dekningene som all risk, prosjektforsikring, ansvar med mere omfatter
  • Hvilken type skade som erstattes herunder gjennomgang av sentral avtale og vilkårsregulering
  • Ansvarsfordeling etter standardavtalene
  • Hva som er skade ift mangel og feil
  • Forholdet mellom dekningsmessig skade og tap som ikke er dekningmessig
  • Hva som er viktig når skade inntreffer
  • Relevant praksis på området

Innhold

Kurset omfatter partenes ansvarsfordeling for skader etter NS 8405 og NS 8407 med flere, entreprenørens forsikringskrav, samt gjennomgang av
entreprenørforsikringenes ulike bestemmelser.  


Målgruppe

Advokater og jurister og andre som arbeider med inngåelse og gjennomføring av entrepriser, samt håndterer skader som inntreffer.
Kurset forutsetter en viss kunnskap om entrepriseretten og standardavtalene som NS 8405 og NS 8407.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 001
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.