Kurs

Krav fra konkursbo

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

  • Viten til juridisk å kunne identifisere ulike krav et konkursbo kan ha
  • Dypere innsikt i noen av omstøtelsesreglene
  • En forståelse av ulikekrav iht. aksjeloven som kan fremmes av konkursboet
  • En nærmere gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til pro forma
  • Overblikk over konkursboets beslagsrett ved rettsvernstilfeller
  • Oppdatering av relevante dommer


Innhold

I bobehandling står en overfor en rekke ulike problemstillinger som forutsetter kunnskap langt utover konkursloven. En viktig del av bobehandlingen består i å få inn midler til kreditorfellesskapet og salg av konkursskyldners eiendeler er langt fra det eneste verktøyet bostyrer har til å «skaffe penger i kassa». På dette kurset ser vi derfor nærmere på hvilke ulike krav som kan fremmes av konkursboet og som vil bringe inn midler i boet. I tillegg til de mer kjente omstøtelsesreglene, går vi igjennom ulike krav boet kan ha etter aksjeloven, krav basert på pro forma-tilfeller samt boets beslagsrett i rettsvernstilfeller.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Omstøtelse:

- Den klassiske § 5-5

- Den kronglete § 5-6

- Den subjektive § 5-9
 

  • Tilbakeføringskrav etter aksjelovens kapittel 3:

- Ulovlig utdelt utbytte eller andre overføringer av verdier

- Avtaler med aksjeeiere, ledelsen og/eller nærstående

- Konserninterne transaksjoner
 

  • Proforma

- Hva er proforma

- Rettsvirkninger

- Gjennomskjæring

- Gjennomgang av HR-2018-1265-A
 

  • Rettsvernstilfeller

- Når får konkursboet bedre rett enn konkursskyldner på grunn av manglende rettsvern?  

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og ellers praktikere i konkursrettsfaget.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.