Kurs

Statsstøtterett - en innføring

Statsstøttereglenes rolle i norsk rett

7

timer

6500 NOK.


 

Utbytte

På kurset får du bl.a. et overblikk og forståelse for statsstøttereglenes rolle i norsk rett, og praktiske verktøy for å kvalitetssikre egne statsstøtterettslige vurderinger.


Innhold

Statsstøttereglene griper inn i mye mer enn rene støtteordninger. Reglene er også relevante ved offentlig kjøp og salg, ulike former for kapitaltilførsler og i forbindelse med vurderingen av lovligheten av differensiering i avgifts- og skatteordninger.


Ny støttelov er på trappene.

 

Kurset vil blant annet dekke følgende, med vekt på praktisk kvalitetssikring:
 

  • Hvorfor statsstøtteregler?
  • Forbudet mot offentlig støtte
  • Lovlig støtte – unntaksreglene: Gruppefritakene, notifisering til ESA
  • Sanksjoner: Tilbakeføring av ulovlig, ikke-kompatibel støtte
  • Statsstøtterettslige kilder: Praktiske tips
  • Statsstøttereglene og domstolene

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er alle jurister som ønsker en innføring i statsstøtterett og verktøy for å kvalitetssikre egne vurderinger.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.