Kurs

Håndtering av #Metoo/seksuell trakassering i arbeidslivet

Ettermiddag

4

timer

4995 NOK.

Innhold

I dette ettermiddagskurs fokuserer vi spesielt på arbeidsgiveres håndtering og vurdering av saker som omhandler #Metoo. Vi ser på de rettslige rammene som gjelder ved vurdering av saker om seksuell trakassering. Videre går vi gjennom relevante rettsavgjørelser og ser på hvordan man skal håndtere #Metoo-saker i arbeidslivet på en juridisk riktig måte. Deltakerne vil lære om prinsippene for forsvarlig saksbehandling, og få økt innsikt i den praktiske håndteringen av #Metoo-saker fra arbeidslivet.

 

Målgruppe

Dette kurset er spesielt utviklet for internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Kurset er relevant for advokater som bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kurset krever en grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljølovens varslingsregler og forbudet mot seksuell trakassering.

Kursets mål er å gi deltakerne detaljert kunnskap om saker om #Metoo spesielt. Deltakerne vil bli i stand til å gi kvalifisert juridisk rådgivning til klienter innen disse temaene, og vil gjennom kurset bli tryggere på den praktiske fremgangsmåten slik at klienten sikres best mulig rådgivning i den enkelte sak.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.