Kurs

Praktisk, kollektiv arbeidsrett

Om samhandling med tillitsvalgte, lokale lønnsforhandlinger, forhandlingstaktikk og tvister

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Kurset gir deg innsikt i lønns - og arbeidsvilkår som reguleres i den kollektive arbeidsretten. Kurset vil ha en praktisk vinkling hvor vi vil åpne for dialog om hva som stilles av krav til samhandling med ledelsen og de ansattes representanter / tillitsvalgte og verneombud. Kurset vil også gjennomgå dagsaktuelle temaer som bl.a om avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, innleie, lokale tvister og viktige avgjørelser fra Arbeidsretten.


Innhold

Vi vil gjennomgå krav til samarbeid etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, hvordan skrive protokoll og gjennomføre tvistemøter. Hva er nyttig å tenke på når en skal forberede forhandlinger og hva må man tenke på ved selve gjennomføringen. Det er egen domstol - Arbeidsretten - for kollektive tvister, og vi gjennomgår viktige avgjørelse herfra.

 

Emner er bl.a.:

 • Krav til samarbeid etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalene
 • Hva er forskjellen på hovedavtale, overenskomst og særavtale
 • Hva er vilkårene for å kreve en tariffavtale
 • Begrepet lokal «husavtale» – gyldighet og konsekvenser
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Samarbeidsutvalg i bedrifter
 • 10 gode råd ved kollektive og lokale lønnsforhandlinger
 • Sjekkliste for forhandlingsleder
 • Forhandlingstaktikk og teknikk.
 • Tvistebehandling; hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter
 • Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 • Avtale om innleie
 • Gangen i et tariffoppgjør
 • Streik – praktiske råd
 • Arbeidsretten – prosessen og avgjørelser

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere på alle nivå, HR rådgivere, ansatte representanter/ tillitsvalgte, advokater, advokatfullmektiger og jurister som har behov for oppdatert kunnskap og praktiske råd om den kollektive arbeidsretten.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.