Kurs

Praktisk, kollektiv arbeidsrett

Om samhandling med tillitsvalgte, lokale lønnsforhandlinger, forhandlingstaktikk og tvister

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte

Kurset gir deg innsikt i lønns - og arbeidsvilkår som reguleres i den kollektive arbeidsretten. Kurset vil ha en praktisk vinkling hvor vi vil åpne for dialog om hva som stilles av krav til samhandling med ledelsen og de ansattes representanter / tillitsvalgte og verneombud. Kurset vil også gjennomgå dagsaktuelle temaer som bl.a om avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, innleie, lokale tvister og viktige avgjørelser fra Arbeidsretten.


Innhold

Vi vil gjennomgå krav til samarbeid etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, hvordan skrive protokoll og gjennomføre tvistemøter. Hva er nyttig å tenke på når en skal forberede forhandlinger og hva må man tenke på ved selve gjennomføringen. Det er egen domstol - Arbeidsretten - for kollektive tvister, og vi gjennomgår viktige avgjørelse herfra.

 

Emner er bl.a.:

 • Krav til samarbeid etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalene
 • Hva er forskjellen på hovedavtale, overenskomst og særavtale
 • Hva er vilkårene for å kreve en tariffavtale
 • Begrepet lokal «husavtale» – gyldighet og konsekvenser
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Samarbeidsutvalg i bedrifter
 • 10 gode råd ved kollektive og lokale lønnsforhandlinger
 • Sjekkliste for forhandlingsleder
 • Forhandlingstaktikk og teknikk.
 • Tvistebehandling; hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter
 • Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 • Avtale om innleie
 • Gangen i et tariffoppgjør
 • Streik – praktiske råd
 • Arbeidsretten – prosessen og avgjørelser

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere på alle nivå, HR rådgivere, ansatte representanter/ tillitsvalgte, advokater, advokatfullmektiger og jurister som har behov for oppdatert kunnskap og praktiske råd om den kollektive arbeidsretten.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.