Kurs

Norsk juss på engelsk

En verktøykasse for færre misforståelser på engelsk - og norsk!

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

  • Om likhetstrekk og felles utfordringer mellom oversettere og jurister
  • Hvordan klarspråk gir et godt grunnlag for bedre oversettelser og enklere formidling, men også færre tvister
  • Engelsk som fellesspråk – særtrekk ved å skrive for et internasjonalt publikum
  • Å finne det rette ordet – navigering i en skog av synonymer
  • Verktøy for å forbedre og presisere egen engelsk kommunikasjon, særlig å formidle norsk juss på engelsk
  • Om å unngå false friends, «same but different» og andre vanlige feil


Innhold

Noe så lite som et feil ordvalg i en oversettelse kan føre til store misforståelser og i verste fall tvister og tap. Da hjelper det lite om teksten for øvrig ser ut som den er skrevet av en Oxford-utdannet solicitor.

 

Dette kurset skiller seg fra standard «Legal English»-kurs ved å fokusere på det mange advokater finner mest utfordrende - å formulere og forklare norsk juss på engelsk. Kurset angriper spørsmålet fra synspunktet til dem som daglig arbeider med å gjengi norske tekster og norske formuleringer på en måte som er forståelig for ikke-nordmenn, uten å forvrenge eller forvanske innholdet.

 

Formålet med kurset er å bevisstgjøre deltagerne på fordelene ved tydeligere og enklere formulering av sentrale tekster på både norsk og engelsk, og utstyre dem med teoretiske og praktiske verktøy for å løfte egen formidling på engelsk til nye høyder. Kurset utvikles i samarbeid med Legaltrans AS, Norges ledende spesialist på juridiske oversettelser, og baserer seg på to tiår med erfaringer fra juridisk oversettelsesarbeid.


Emner er bl.a.:

  • Samspillet mellom jurister og oversettere
  • Klart språk som grunnlag for gode oversettelser og gode avtaler/regelverk: Vanlige feil/uklarheter i regelverk - skrekkeksempler, best practice fra engelsktalende land, kansellispråk og andre kilder til uklarhet
  • Å skrive engelsk for et internasjonalt publikum: Hvorfor det ikke alltid er riktig å skrive som en «innfødt», tips og triks for å velge det rette ordet/begrepet, false friends og andre feller, faren med boilerplate
  • Oversetterens verktøykasse: Ordbøker, lovoversettelser, andre kilder

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot advokater og jurister som arbeider innen «særnorske» rettsfelt, men med engelsk som arbeidsspråk, eller betydelig innslag av engelske og internasjonale klienter. Kurset er også godt egnet for andre profesjonelle som siviløkonomer, regnskapsførere og statsansatte som arbeider mye med juridiske krav og regelverk i en internasjonal kontekst. Kurset forutsetter gode grunnleggende engelskkunnskaper for maksimalt utbytte, undervisningen vil foregå på begge språk.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

 

Dette kurset går under kategorien ikke-juridiske timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning kan man få godkjendt opptil 25 ikke-juridiske timer i løpet av en etterutdanningsperiode. 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.