Kurs

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Særlige spørsmål knyttet til næringsvirksomhet

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn
Vi opplever en økende saksmengde som involverer problemstillinger knyttet til samlivsbrudd og fordeling av verdier i næringsvirksomhet. Dette kan være komplekse saker som også reiser verdsettelses- og selskapsrettslige spørsmål og som er nært knyttet til partenes fremtidige inntektsgrunnlag.


Den siste tiden har det kommet flere relevante avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene som blant annet tar stilling til skjevdeling av næringsvirksomhet.


Advokat Nordbø og advokat Sinkerud er begge tilknyttet Dalan Advokatfirmas familierettsavdeling, som har stort tilfang av skiftesaker hvor én eller begge parter eier næringsvirksomhet. 


Emner er bl.a.:

  • Utgangspunkter for opparbeidelse av sameie i den andres næringsvirksomhet
  • Vederlagskrav knyttet til bidrag til den andres næringsvirksomhet
  • Skjevdeling av næringsvirksomhet
  • Forloddskrav knyttet til næringsvirksomhet
  • Tvangsoppløsning av næringsvirksomhet som begge eier i saker med høyt konfliktnivå


På kurset får du bl.a.:

  • Dypere innsikt i hvilke problemstillinger som kan oppstå der næringsvirksomhet er en del av det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd.

Målgruppe

Advokater som jobber med familie- og skiftesaker.


Undervisningsform

  • Foredrag
  • Erfaringsutveksling 


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.