Kurs

Prøvetid – hva er lov og hva er lurt?

Ansettelse og oppfølging i arbeidsforholdets innledende fase

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Prøvetiden er en svært viktig tid for både arbeidsgiver og arbeidstaker i ethvert ansettelsesforhold. Målsetningen er at arbeidstaker skal ha en ordentlig sjanse til å lykkes. For at arbeidstakere skal kunne lykkes best mulig er det avgjørende at arbeidsgiver setter tydelige rammer allerede fra rekrutteringen og gir tilbakemeldinger og oppfølging underveis.

Hvis det likevel ikke fungerer, skal arbeidsgiver kunne følge lovreglene for avslutning av arbeidsforholdet. I mange tilfelle vil videre oppfølging være det riktige. Valgene krever trygghet på både hva som er lov og hva som er lurt.

Udbytte

På kurset får du inngående kunnskap om hva som er lov og hva som er lurt i alle faser av prøvetiden, inklusive avslutning av arbeidsforholdet. Du skal kjenne hvilke regler som setter rammer for hva arbeidsgiver kan gjøre, og hvordan bruke disse i vurderinger og beslutninger overfor arbeidstakerne.

Indhold

Emner er bl.a.:

  • I hvilke situasjoner kan du kreve prøvetid?
  • Hvilke rammer bør være klare allerede i rekrutteringen, og hvordan formidles disse?
  • Krav, opplæring og oppfølging i prøvetiden
  • Hvilke vurderinger gjør du når prøvetiden nærmer seg slutten?
  • Oppsigelse når arbeidstaker ikke presterer
  • Oppsigelse når arbeidstaker ikke oppfører seg
  • Oppsigelse når ny informasjon om arbeidstaker kommer frem
  • Avslutning som følge av virksomhetens forhold i prøvetiden
  • Faglig oppdatering om ny lovgivning og nyere rettspraksis med praktiske eksempler

Målgruppe

Målgruppen er jurister og advokater som jobber med arbeidsrett og HR-ansvarlige, men passer også for ledere med personalansvar.

Undervisningsform

Kurset gjennomføres ved en kombinasjon av
• Foredrag om juridiske og praktiske rammer
• Gruppearbeide / workshops med caser
• Erfaringsutveksling
• Det legges stor vekt på utveksling av erfaringer mellem deltagerne og underviser

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.