Kurs

Fast driftssted

Skattlegging av virksomhet over landegrenser

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

I en stadig mer globalisert verden er det flere og flere virksomheter som må forholde seg til de komplekse skattemessige utfordringene som oppstår når virksomhet utøves på tvers av landegrenser. Virksomheter som opererer over landegrensene er ikke bare nødt til å forholde seg til komplekse nasjonale skatteregler, men de må også håndtere spørsmål knyttet til fordeling av beskatningskompetansen mellom ulike stater.
Dette kurset tar sikte på å gi deltakerne den kunnskap og de verktøy som kreves for å kunne håndtere de særlige skattemessige aspektene som grensekryssende aktivitet bærer med seg.

Utbytte

Ved å delta på dette kurset vil deltakerne få innsikt i den seneste utviklingen innen internasjonal skatterett og få verktøy til å selv kunne vurdere når det oppstår et fast driftssted. For å oppnå dette vil kurset særlig ha fokus på praktiske eksempler og caser.

Innhold

Kurset vil fokusere på problemstillinger knyttet til når et skattesubjekt hjemmehørende i stat A kan få skatteplikt i stat B gjennom et såkalt fast driftssted, dvs. uten å ha etablert et eget rettssubjekt, eksempelvis et separat selskap, i stat B.
Dette er et av de mest sentrale og praktiske problemstillingene innen internasjonal skatterett.

Målgruppe

Kurset er velegnet for virksomhetsutøvere, jurister, revisorer og andre som er, eller som vil kunne bli, involvert i utøvelse av virksomhet på tvers av landegrenser, eller som på en eller annen måte bistår eller er rådgiver for aktører som utøver slik grensekryssende aktivitet.

Undervisningsform

Kurset vil i hovedsak foregå som en forelesning, men det vil også legges opp til diskusjon i grupper og i plenum av praktiske case-oppgaver og spørsmål.

Kursmateriale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.