Kurs

Skipssikkerhetsrett

Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Skipssikkerhetsretten er en spesiell del av sjøretten som omhandler offentligrettslige krav til skip, rederi, skipsfører, besetning og gjennomføring av maritime operasjoner. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over regelverket, samt dykke ned i utvalgte aktuelle problemstillinger og hendelser som for eksempel Helge Ingstads forlis.

 

På kurset får du bl.a.:

 • God kjennskap til den nyeste rettsvitenskapelige forskningen på området
 • Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene som man møter i sjøretten
 • Dypere innsikt i vurdering av skipssikkerhetsrettslige vurderingstema, som forsvarlig navigering, lasting, arbeidsmiljø om bord, og forhindring av forurensning
 • En forståelse av sammenhengen mellom det internasjonale og nasjonale regelverket, herunder Sjøfartsdirektoratets rolle
 • Faglig oppdatering på et aktuelt og komplekst rettsområde som er i stadig utvikling


Innhold

Klokken 04.01 den 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden. KNM Helge Ingstad totalhavarerte. Skipskollisjonen reiste en rekke rettsspørsmål, som hva forsvarlig navigering og vakthold er, hvilke tekniske krav stilles til skip, hva er sikker drift, hvem har erstatningsansvar og hvem kan straffes. Det er slike rettsspørsmål dette kurset handler om.  

 

Fremføring og behandling av skip og gjennomføring av maritime operasjoner er underlagt en rekke rettslige reguleringer. Storparten av regelverket har sin opprinnelse i internasjonale maritime konvensjoner, som deretter er gjennomført i norsk rett hovedsakelig i skipssikkerhetsloven med forskrifter. Regelverket er meget omfattende og dels komplekst, og har mange interessante kontaktflater med sjøloven og skipsarbeidsloven.

 

Emner er bl.a.:

 • Rederiets plikter og ansvar
 • Skipsbegrepet og tekniske krav til skipet
 • Krav til navigering, lasting og annen behandling av skip
 • Krav til bemanning av skip og vakthold på skip
 • Krav til arbeidsmiljø om bord på skip
 • Miljøsikkerhet og grønt skifte i skipsfarten
 • Krav til sikring av skip mot terrorister, pirater og annet
 • Tilsyn med skipssikkerheten
 • Forvaltningstiltak og straffansvar

 

Målgruppe

Advokater og jurister som har interesse for eller arbeider med sjørett.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.