Kurs

Yrkesskadeerstatning - innføring og oppdatering

Ansvarsetablering i erstatningsutmåling og utvalgte prosessuelle emner

7

Leksjoner

6995 NOK.


Utbytte

Dette kurset vil gi deg et grunnlag for å identifisere, strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp, med integrerte oppgaver og kursmateriale.


Innhold

Hvert år skades en rekke personer i trafikken, på arbeidsplassen, og hendelsene kan arbeidsskader etter ulykkeshendelser eller ekstraordinære belastninger, eller påføre sykdommer relatert til arbeid med løsemidler eller andre farlige stoffer eller prosesser. Skadene kan resultere i inntektstap og merutgifter, samt ikke-økonomiske tap som redusert livsutfoldelse. Spørsmål som da foranlediges er om det overhodet er grunnlag for å kreve erstatning – og i så fall: hvor mye kan skadelidte kreve når erstatningen skal utmåles.

 

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepreget, idet det stadig avsies en rekke dommer og andre avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer gjeldende rett.

 

Kurset vil ta for seg både ansvarsetablering i erstatningsutmåling, i tillegg til utvalgte mer prosessuelle emner.

 

Emner er bl.a.:
 

  • Oversikt over yrkesskadenes karakter og det sammensatte regelverket, herunder forholdet til trygd og forsikring
  • Bedriftsvilkårene – når er en skade eller sykdom skjedd «i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden»?
  • Gjennomgang av arbeidsulykkebegrepet
  • Generelle prinsipper om årsakssammenheng og bevis, med vekt på de mange årsakskravene i trygden for å ha rett til yrkesskadefordeler
  • Konstateringstidspunktet – hovedprinsipper og sentrale dommer
  • Hovedprinsipper for utmåling av yrkesskadeerstatning
  • Kort med avkortning på grunn av skadelidtes medvirkning

 

Målgruppe

Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med personskadesaker.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.