Kurs

Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering

Unngå konflikter og tvister

5

timer

5995 NOK.


 

Tilbakelevering av lokaler er en stadig kilde til konflikt mellom utleier og leietaker, og standardavtalene inneholder ikke tilfredsstillende regulering, og vies liten oppmerksomhet i kontraktsforhandlingene. Kurset tar for seg grensesnittet mellom juss og tekniske vurderinger, og lærer deg hvordan du juridisk kan håndtere de utfordringene du møter ved tilbakelevering av lokaler.

 

Utbytte
 

 • Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene som man møter i forbindelse med tilbakelevering av lokaler
 • Dypere innsikt i vurdering av hvordan avtaler håndteres forut for overtakelse, i leieperioden og ved tilbakelevering
 • En forståelse av grensesnittet mellom utleiers ansvar og leietakers ansvar
 • Krav til dokumentasjon
 • Må det utskiftes, eller kan det repareres?


Innhold

Del 1 – rettigheter og forpliktelser:

 • Oversikt over utleiers rettigheter og plikter, samt leietakers vedlikeholdsplikt
 • Inngående beskrivelse av hvordan avtaler bør håndteres forut for overtakelse, i leieperioden og ved tilbakelevering

 

Del 2 – innholdet i begreper og grensedragninger:

 • Når er vedlikehold (av tekniske installasjoner) ikke lenger regningssvarende?
 • Er utskiftning av deler av de tekniske anleggene ”vedlikehold” eller ”utskiftning”?
 • Hvor går grensen mellom utvendig og innvendig bygningsmessig vedlikehold?

 

Del 3 – forbedringer/endringer av leieobjektet:

 • Utleiers rett til å gjøre forbedringer
 • Leietakers rett til å kreve forbedringer
 • I hvilken grad kan kostnader til forbedringer belastes leietaker?
 • Statusrapporter
 • Vedlikeholdskrav og samhandling
 • Rutiner ved endringer og tilbakestilingsansvar
 • Normal bruksslitasje
 • Dokumentasjonskrav
 • Fremleie

 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som jobber med uttleieing av næringseiendom.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.