Kurs

Due Diligence på grunneiendom: Skumle servitutter og grumsete grenser

Hvordan finne de skjulte risikoene i grunnboken og matrikkelen

7

timer

6995 NOK.

Innhold
Grunnboken og matrikkelen er oppslagsverk, som ofte nøyer seg med kryptiske henvisninger til underliggende hemmeligheter – og farer. Å lese denne koden og finne «råteksten» i kildene er essensielle evner for dem som skal vurdere risiko ved kjøp av eiendommer.
 
Kurset skal gi deltagerne en helhetlig oversikt over hvordan vi finner eiendomsinformasjon i Norge, og en praktisk oversikt over metoden for å drive «detektivarbeid» for å identifisere, innhente og vurdere heftelser som kan ha betydning for eiendommens utvikling eller salgsverdi.
 
Kurset er ment som en støtte for de som driver due diligence, men er også nyttig for de som skal vurdere prospekter for utviklingsformål eller mulige budobjekter forut for due diligence-prosessen. Kurset er egnet for både yngre og mer erfarne advokater, samt andre aktører innen eiendom.


Utbytte:

 • Oversikt over sentrale kilder til informasjon om eiendommer, og hvor det er mulig å finne mer informasjon
 • Oversikt over grunnboken og matrikkelens utvikling, og hvordan historien påvirker tinglysningssystemet og grunnboken i dag
 • Oversikt over lovverket og hvordan det påvirker innholdet i grunnbok og matrikkel
 • Praktisk innsikt i grunnboken og matrikkelen og informasjonen i dem
 • Praktisk innsikt i å hente og forstå informasjon om rettigheter og plikter som står beskrevet i grunnboken
 • Tips om «skjulte farer» i grunnboken


Emner er bl.a.: 

 • Kort om grunnbokens og matrikkelens historie
 • Tinglysningsloven og matrikkelloven: regler om grunnboken og matrikkelen – innhold og føring
 • Å navigere grunnboken og matrikkelen – hva finner du, hva ser du etter, hvor må du lete?
 • Risiko og konsekvenser av ukjente eller uklare rettigheter, kort om rettssituasjonen
 • Grunnboken og matrikkelens kilder, støtteinformasjon, utfordringer: praktisk søk etter gamle heftelser, eksempelsøk og veiledet søk

 

Målgruppe

Primært advokater og eiendomsutviklere som jobber med oppkjøp av eiendommer for utviklingsformål. Dessuten advokater som jobber med klassisk tingsrett/eiendomstvister og advokater og meglere som jobber med juridisk due diligence på næringseiendommer og porteføljer. Spesialistkurs med elementer av oppfriskningskurs.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 001
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.