Kurs

Arbeidsrett for HR og ledere

Praktisk rettet kurs i arbeidsrett for å få oversikt over regulering som gjelder ansatte i virksomheten, og kjenne til de mest sentrale emner som ofte er aktuelle

14

timer

13990 NOK.

Bakgrunn

HR-rådgivning og ledelse berører ofte rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og de ansatte. Arbeidsgivers styringsrett ligger som et utgangspunkt, men denne er begrenset på mange forskjellige måter.  
Det er derfor viktig å kjenne til hvordan lovverket er innrettet på sentrale områder for personalbehandlingen, og kunne opptre med trygghet i forhold til juridiske spørsmål som ofte kan oppstå i ledelsesutøvelsen.

Rettsområdet er i stadig endring, i stor grad påvirket av politiske forhold, og dette innebærer at oppdatering jevnlig er en forutsetning for å kunne være trygg på hva som gjelder i dag.

Utbytte

Deltakerne vil opparbeide oversikt over rettsområdet for å lettere finne frem til relevante bestemmelser, samt få dypere innsikt i sentrale tema som erfaringsvis er gjentagende problemstillinger i arbeidslivet. Praktisk bruk av rettsregler og vurdering av risikoforhold vil inngå i illustrasjon av temaene med eksempler fra virkeligheten. Deltagerne skal settes i stand til å oppdage og håndtere særlig relevante rettslige risikoområder i sitt daglige arbeid.

Innhold

Oversikt over arbeidsrettslig regulering – hvordan er lovverket organisert.

Spesielle emner:
 • Kjernen i arbeidsforholdet – hva er en ansettelse? Arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Rekrutteringsfasen – hvilke sentrale krav og begrensninger kommer inn her?
 • Arbeidskontrakter, med nye krav gjeldende fra 1.7.2024
 • HMS, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Sykefravær og oppfølgingsplikter
 • Ferieloven
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Ansatte som ikke fungerer – oppfølging, omplassering, advarsel og oppsigelse / avskjed
 • Behandling av varslingssaker
 • Nedbemanning og omorganisering, inkludert nye regler for konsernselskaper fra 1.1.2024

Målgruppe

Kursets målgruppe er HR-rådgivere og ledere som har lite eller middels kjennskap til arbeidsrett fra før, og som ønsker repetisjon eller en oppdatert innføring i det viktigste på området

Undervisningsform

 • Foredrag
 • Erfaringsutveksling og eksempler fra rettspraksis
 • Diskusjon om konkrete case og praktisk håndtering

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.