Kurs

Distribusjons- og franchiseavtaler

Et praktisk rettet handelsrettskurs om distribusjons- og franchiseavtaler

3

timer

3995 NOK.

Innhold og utbytte
Distribusjonsavtaler og franchiseavtaler er blant de absolutt viktigste og mest brukte avtaletyper innen varehandel, som svært mange kommer i kontakt med i forbindelse med sitt arbeid.

Det er mange viktige forhold å hensynta i forbindelse med distribusjons- og franchiseavtaler, både for å kunne fremforhandle en sterkest mulig avtale, og for å unngå at avtalen kommer i konflikt med preseptorisk lovgivning. Feil ved utforming av distribusjons- eller franchiseavtaler kan få store økonomiske konsekvenser, både innad i kontraktsforholdet og ved sanksjoner fra myndigheter.  

Det vil i kurset legges vekt på å gi deltakerne praktisk anvendbar kunnskap til å lage sterkere avtaler og å unngå juridiske fallgruver.

Temaer som vil behandles er bl.a:

  • Særtrekkene ved henholdsvis distribusjonsavtaler og franchiseavtaler

  • Særlig praktiske problemstillinger vedr. blant annet eksklusivitet, ansvarsbegrensninger, IP rettigheter, oppsigelse og avgangsvederlag

  • Utvalgte konkurranserettslige begrensninger, særlig i tilknytning til regulering av videresalgspriser, bruken av e-handel som salgskanal, og konkurransebegrensninger etter avtalens opphør

  • Det øvrige samspillet mellom avtalene og bakgrunnsrettenMålgruppe
Kurset er rettet mot både advokater og andre som jobber med distribusjons- eller franchiseforhold.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.