Kurs

En innføring i Luganokonvensjonen

Bl.a. om Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistesaker

7

timer

3995 NOK.


 

Utbytte

Målet med kurset er at deltakerne skal få kunnskap om Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistesaker og en oversikt over de sentrale regler tilknyttet verneting og anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer.

 

Deltakerne vil få en innføring i hvilke verneting som gjelder ved ulike sakstyper, herunder internasjonale kontraktsforhold, erstatnings- og forsikringssaker, arbeidsavtaler o.l.

 

Kursdeltakerne vil også lære i hvilke tilfeller det kan avtales avvikende løsninger fra konvensjonen, samt hvordan det begjæres tvangsfullbyrdelse av en utenlandsk avgjørelse for en norsk domstol.

 


Innhold

Emner er bl.a.:

 • Rettskildelandskapet ved valg av verneting i internasjonale tvister
 • Luganokonvensjonen
  • Anvendelsesområde
  • Tolkningsprinsipper og hensyn
  • Verneting, herunder ved: forsikrings- og erstatningssaker, arbeidsavtaler, krav under kontrakt
  • Eksklusivt verneting
  • Adgangen til å avtale fravikende løsninger
  • Anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse

 

Kurslederne er alle medforfattere av lovkommentaren til Luganokonvensjonen publisert for Karnov Group Norway/Lovdata.

 

Målgruppe

Jurister, advokater, dommere og andre som har interesse for tvisteløsning på tvers av landegrenser.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.