Kurs

Forsikring i entreprise

For rådgivere, ingeniører og arkitekter

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Hvor står vi nå ift rådgivere ingeniører, arkitekter, byggeledere sin mulighet til forsikringsdekning av sitt potensiell erstatningsansvar.  

Innhold

Kurset går systematisk gjennom de sentrale delene av rådgivningsstandardene (NS 8401 med flere) og ansvarsforsikringsdekningen for rådgivere, ingeniører og arkitekter.

Fokus ligger på den praktiske forståelsen av standard forsikringsdekning og de viktigste rettskildene for å forstå dekningsomfanget, samt mulige tilleggsdekninger. Noen sentrale tilgrensende generelle forsikringsrettslige regler og spesielle erstatningsrettslige spørsmål vil bli gjennomgått.

Utbytte

På kurset får du blant annet
  • Forståelse av standardforsikringsdekning
  • Forståelse av relevante tilleggsdekninger
  • Kjennskap til sentrale forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål av betydning for ingeniører og arkitekter
  • Forståelse av forsikringsmulighetene i en totalentreprisekontrakt.
  • Hva som er viktig å tenke på når en skade inntreffer
  • Praksis på område

Målgruppe

Advokater, jurister og andre som håndterer forsikringsdekning og skader som oppstår ifbm entrepriseoppdrag.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.