Kurs

Entrepriserett

Fokus på vederlagsjusteringsreglene

7

timer

6995 NOK.

Kurset er delt inn i en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt slik at du selv kan velge hvordan du vil delta.
På formiddagen får du en innføring i grunnleggende entrepriserett.

Formiddag:


Tema som behandles er

 • Overordnet om kontraktstandardene NS 8405/8406/8407
 • Partenes kontraktsforpliktelser og risikofordelingen mellom partene
 • Vederlags- og oppgjørsreglene
 • Endrings- og varslingsreglene
 • Fristforlengelse og vederlagsjustering
 • Overtakelse av kontraktsarbeidet
 • Forsinkelser og mangler


Utbytte

 • En grunnleggende forståelse for entrepriseretten fra avtaleinngåelse til sluttoppgjør
 • God innsikt i entrepriserettens risikofordeling
 • Innføring i endringsmekanismen, med varslingsregler og preklusjon
 • Kjennskap til forhold som gir rett på vederlagsjustering og fristforlengelse
 • Kunnskap om god kontraktstyring ved bruk av praktiske eksempler

Ettermiddag


Tema som behandles er

 • De ulike vederlagsformatene
 • Justering av enhetspriser
 • Regningsarbeider
 • Vederlagsjustering ved forsering
 • Dokumentasjon av nedsatt produktivitet, herunder plunder og heft-krav

Utbytte

 • En fordypning i de ulike vederlagsformatene
 • God kunnskap om enhetspriser, herunder vilkårene for justering av enhetspriser
 • God kunnskap om særtrekk ved regningsarbeid
 • Kjennskap til vederlagsjustering ved forsering
 • Innsikt i domstolenes krav til dokumentasjon av vederlag for plunder og heft-krav


Målgruppe

Kurset passer advokater/advokatfullmektiger og andre som jobber med entreprisekontrakter, og som ønsker faglig påfyll om vederlagsjusteringsreglene.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.