Kurs

Etikk-kurs i barnerett

Hvordan ivareta både klientens interesser og barnets beste?

2

timer

3995 NOK.

Innhold

Barnerettsadvokater har et særskilt ansvar for å ivareta barnets beste. Hensynet til barnets beste er overordnet i alle saker vedørende barn. Det stiller krav til advokater om å gi veiledning og råd til klienten, som ivaretar barnets beste. Samtidig er advokater etter reglene for god advokatskikk pliktig etter beste evne å ivareta klientens interesser. Hvordan ivaretas både barnets beste og klientens interesser?  

Det vil bli en gjennomgang av rettsregler og praksis fra Disiplinærnemnda, i tillegg til erfaringsutveksling for hvordan håndtere typetilfeller hvor hensynet til barnets beste skal ivaretas parallelt med hensynet klientens interesser, som eksempelvis under mekling, i høykonfliktsaker, ovenfor klienter med begrenset selvinnsikt i hvordan egne utfordringer (eks.: vold, psykiatri og rus) tilsier mindre kontakt med barnet enn det de selv ønsker m.m.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Innsikt i hvordan ivareta både klientens interesser og hensynet barnets beste.
  • Innføring i de rettsregler som regulerer de etiske forpliktelsene man har som barnerettsadvokat.
  • Kjennskap til Disiplinærnemndas avgjørelser for brudd på RGA i saker etter barneloven.
  • Fallgruver, snubletråd, varsellamper og røde flagg – hvordan unngå disse.
  • Erfaringsutveksling og praktiske råd for å ivareta både klientens og barnets interesser.

Målgruppe

Advokater og andre som arbeider med saker hvor klientens interesser må ivaretas parallelt med ansvaret for å ivareta barnets beste.

Undervisningsform

  • Foredrag
  • Dilemmaspørsmål
  • Erfaringsutveksling

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.