Nettverk

Nettverk i Barnerett/barnevernrett

Vi fordyper oss i viktige temaer som påvirker barn og deres rettigheter 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Barnerett og barnevernrett er viktige områder som krever en høy grad av kompetanse og innsikt. Dette nettverket gir deg muligheten til å dykke ned i viktige temaer som påvirker barn og deres rettigheter.


Vi vil diskutere aktuelle spørsmål knyttet til EMD-dommer, samarbeid mellom advokater og barneverntjenesten, samt vitnepsykologi med fokus på barns forklaringer. Videre vil vi gjennomgå endringene i den nye barnevernloven, utforske nye veiledere og se på effektive samtaleprosesser som tar hensyn til barnets beste.


Dette nettverket gir deg muligheten til å utveksle erfaringer, diskutere etikk, og håndtere konfliktsaker som balanserer mellom barneloven og barnevernsloven. Bli med oss for å styrke din kompetanse innen barnerett og barnevernrett og for å bidra til å beskytte barns rettigheter.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket

 

 • EMD – hvordan løser vi dette? Samarbeid mellom advokater og barnetjenesten?
 • Vitnepsykologi, med særlig vekt på å vurdere påliteligheten av barns forklaringer.
 • Ny barnevernlov – Endringer i denne
 • Gjennomgang av nye veiledere
 • Samtaleprosesser – hvordan man kan bruke den for best mulig utbytte for barnet.
 • Sakkyndige – hvordan kvalitet sikrer de arbeidet de gjør?
 • Etikk
 • Konfliktsaker på grenselinjen mellom barnelov og barnevernslov.
 • Temaer bestemt av medlemsgruppen


Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, dommere, psykologer og andre ansatte i barnevernet, som til daglig arbeider, eller har erfaring med barnerett og barnevernrett i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.