Kurs

Fast eiendom – skatt og avgift

Lær å gjenkjenne risikosituasjoner

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Omsetning, overføring og utleie av fast eiendom reiser alltid skatte- og avgiftsmessige spørsmål. Dette kurset er beregnet på deg som arbeider med fast eiendom, uten å nødvendigvis ha spisskompetanse på skatt eller avgift. Forhåpentligvis kan vi hjelpe deg å gjenkjenne risikosituasjoner samt situasjoner hvor man kan optimalisere skatte- og avgiftssituasjonen.

På kurset får du bl.a.:
 • Grunnleggende kunnskap om skattemekanismene
 • Oversikt over skatt ved salg, overføring og utleie av privat bolig med fallgruver
 • Oversikt over skatt for næringseiendom
 • Gjennomgang av forskjell på salg av eiendom gjennom aksjeselskap i stedet for direkte salg, og mulige tilpasninger
 • En forståelse av spesielle utfordringer ved drift i ansvarlig selskap
 • Gjennomgang av beregning av formuesverdier for næringseiendom
 • Verktøy til å håndtere utleie av næringseiendom
 • Overblikk over eiendomsskatt
 • Dypere innsikt i dokumentavgift


Innhold

Gjennom kurset vil vi dekke de relevante skatter og avgifter i forbindelse med eie, utleie og overføring av fast eiendom, både for private og i næring.

For aktører som bistår med salg av eiendom eller utvikler fast eiendom er det viktig å kjenne til det totale kostnadsbildet, inkludert skattekostnader. Det en utbygger trodde var et skattefritt boligsalg, kan vise seg å bli ansett som salg av tomt med full gevinstbeskatning. Motsatt vei kan det vise seg at salg av arvet bolig kan gi et tapsfradrag i et fallende marked. I dette kurset vil vi hjelpe deg å gjenkjenne situasjoner der skatt og avgift har betydning for vurderingen.

Emner er bl.a.:
 • Skatt på bolig/ for privatpersoner
  • Kjøp/ salg
   • Muligheter for skattefritt salg
   • Brukshindring for opparbeidelse av botid for skattefritt salg
   • Skattepliktig salg av tomt
  • Utleie
  • Arv
  • Formue
 • Skatt - fast eiendom i næring
  • Næringsbegrep
  • Utleie
  • Leietakertilpasninger
  • Kjøp og salg av fast eiendom vs aksjer i eiendomsselskap
  • Spesielle utfordringer ved drift i ANS (ansvarlig selskap)
  • Formuesverdier
 • Fast eiendom og merverdiavgift
  • Frivillig registrering for utleie fast eiendom
  • Justeringsregler
  • Utleie
  • Oppføring fast eiendom,
  • Leietakertilpasninger
  • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Eiendomsskatt
 • Dokumentavgift

Målgruppe

Advokater som arbeider med fast eiendom.
Advokater som bistår privatpersoner med arv.
Eiendomsutviklere.
Eiendomsmeglere.
Øvrige eiendomsaktører.


Undervisningsform

 • Foredrag
 • Case - gruppediskusjon

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.