Kurs

Tomtefeste

For bolig, hytte og i næring

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Tomtefeste er grunnlaget for et stort antall tvister både i og utenfor domstolene. I desember 2022 kom enda en dom fra EMD knyttet tilfesteavgift og grunneiers avkastningskrav. Det har vært en rekke avklarende tvistesaker i 2023 og flere saker er på vei inn til Høyesterett.

Advokat Thorvald Nyquist og advokat Knut Skarvang var engasjert i forbindelse med lovarbeidet opp mot endringene etter Lindheim-dommen i EMD (lovendringen i 2015) og har skrevet Karnovs lovkommentar til tomtefesteloven. De bistår hvert år i en rekke rettssaker om tomtefeste og holder jevnlig kurs på området. De vil ta for seg sentrale temaer og den siste rettsutviklingen.

Innhold

For hvert av temaene vil det redegjøres for regler og aktuelle dommer, samt forskjeller mellom rettstilstanden for feste av bolig-/fritidstomt og næringstomt.
(Med næringstomt menes alle festeforhold som ikke gjelder feste til bolig og fritidsbolig).

 • Når gjelder loven?
 • Hva er festeforholdets varighet?
 • Hvilken rådighet har fester?
 • Løpende regulering av festeavgiften
 • Avkastning i tomtefesteforhold
 • Hva er prinsippene om forlengelse?
 • Reglene om innløsning
 • Særlig om tomteverdi
 • Hva skjer ved avvikling av festeforholdet

Målgruppe

 • Advokater og jurister
 • Eiendomsmeglere 
 • Andre som jobber med eiendom

Kurset er godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.