Kurs

Grunnkurs i arverett

En oppdatert innføring i sentrale arverettslige emner

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Alle skal en gang dø. Arveretten er derfor et av svært få rettsområder som har relevans for alle. Som et svært viktig praktisk fag bør derfor alle som praktiserer juss ha kjennskap til de sentrale arverettslige regler. Disse er i hovedsak forankret i en forholdsvis ny arvelov, som trådte i kraft i 2021, og som dermed ikke har vært en del av utdannelsen til dagens jurister. En oppdatering er derfor essensiell.

Innhold

Kurset gir en innføring i sentrale arverettslige temaer, og derunder en oppdatering av kursdeltakernes kunnskaper innenfor disse. En rekke arverettslige spørsmål forutsetter kjennskap til familierettslige regler, særlig om ektefellers formuesforhold. Det gis derfor også en oversikt over en del av disse, blant annet om eierforhold og delingsoppgjør når ekteskap opphører. Videre gis en oversikt over reglene om slektningers, ektefellers og samboeres rett til arv etter loven, herunder regler om hvordan arven gjøres opp (skifterett), og ektefellers og samboeres rett til uskifte. Regler om hvordan partene selv kan regulere rettsspørsmål gjennom avtaler, herunder ektepakter, og testamenter, står sentralt. Det omfatter også grenser som lovene setter for slike disposisjoner.

Emner er bl.a.:
  • Fordeling av legalarv
  • Uskifte
  • Avkortning i arv
  • Ektepakter og testamenter
  • Å skille mellom livs- og dødsdisposisjoner
  • Grunnleggende vilkår for å ha rett til arv
  • Bortfall av arverett
  • Gjennomføring av arveoppgjør (privat vs. offentlig skifte)

Utbytte

Grunnkurs i arverett gjør deg i stand til å analysere, gi råd om, forebygge og løse en rekke familie- og arverettslige problemstillinger, herunder å bistå med å opprette ektepakter og testamenter.

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, advokatfullmektiger og andre rettshjelpere som har mindre erfaring med eller trenger en oppdatering av sine kunnskaper innen familieformue- og arverett.

Undervisningsform

Kurset veksler mellom forelesning og diskusjoner, inkludert caseløsning, og utveksling av erfaringer mellom deltakere og kursleder.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.