Kurs

HMS og håndtering av varslingssaker

Formiddag

3

timer

3995 NOK.

Innhold

I dette formiddagskurs går vi grundig gjennom HMS-reglene og ser nærmere på hvordan arbeidsgivere skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og kravene som stilles til en korrekt håndtering av varslingssaker. Vi ser på hvilke rettslige rammer som gjelder for arbeidsgivere og går gjennom oppdatert rettspraksis om temaene. Kurset gir deltakerne en solid forståelse av de juridiske aspektene knyttet til HMS og en grundig opplæring i riktig fremgangsmåte for håndtering av varslingssaker.

Målgruppe

Dette kurset er spesielt utviklet for internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Kurset er relevant for advokater som bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kurset krever en grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljølovens varslingsregler og forbudet mot seksuell trakassering.
 
Kursets mål er å gi deltakerne detaljert kunnskap om HMS-regler og håndtering av varslingssaker generelt.  Deltakerne vil bli i stand til å gi kvalifisert juridisk rådgivning til klienter innen disse temaene, og vil gjennom kurset bli tryggere på den praktiske fremgangsmåten slik at klienten sikres best mulig rådgivning i den enkelte sak.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.