Kurs

Internasjonale ansettelser

En oversikt over arbeidsrettslige og skatterettslige forhold

4

timer

4995 NOK.

Bakgrunn

Vi har de senere årene sett en sterk økning av ansatte som ønsker å arbeide på tvers av landegrensene og fra hjemmekontor i utlandet. Dette skaper praktiske utfordringer for arbeidsgiver, særlig med hensyn til arbeidsrettslige og skatterettslige problemstillinger.

Kurset vil gi deg en oversikt over de utfordringer arbeidsgiver kan møte i disse situasjonene. Kjennskap til regelverket har stor verdi for arbeidsgiver i møte med de ansatte for å kunne utvise fleksibilitet der det er mulig, samtidig som at man ikke tar utilsiktet risiko.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
  • En forståelse av hvilke arbeidsrettslige og skatterettslige problemstillinger som oppstår ved grenseoverskridende arbeidsforhold.
  • En oversikt over de forpliktelser du har som arbeidsgiver dersom en ansatt skal arbeide i utlandet, eller om en utenlandsk person skal ansettes i Norge.
  • Kunnskap om lovvalg ved internasjonale arbeidsforhold.
  • En overordnet oversikt over internasjonal skatt, og skatteavtalerett.
  • En forståelse av de rapporteringsforpliktelser som kan oppstå for arbeidsgiver i utlandet.
  • Kjennskap til reglene om medlemskap i forlketrygden ved opphold i utlandet.

Innhold

Kurset inneholder en praktisk gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til internasjonale arbeidsforhold, herunder hvilke avtaler man må inngå og hva slike avtaler bør inneholde. Kurset vil gi en innføring av de forpliktelser som påhviler arbeidsgiver som følge av at ansatte jobber i utlandet, eller at utenlandske arbeidstakere jobber i Norge.

Kurset vil videre gi en innføring av skattemessige problemstillinger som oppstår dersom man har ansatte som jobber fra utlandet. Vi vil gå gjennom hovedreglene for skatteplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kurset vil også gi kjennskap til reglene rundt medlemskap i folketrygden ved grenseoverskridende arbeidsforhold.

Målgruppe

Kursets målgruppe er HR-sjefer, personalledere, advokater, bedriftseiere, tillitsvalgte eller ansatte som har befatning med ansettelser. Kurset er et grunnkurs som ikke forutsetter spesiell forhåndskunnskap.

Undervisningsform

  • Foredrag og erfaringsutveksling
  • Praktiske eksempler og caser

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.