Kurs

Selskapsrett - Fordypning

Ettermiddag

3

timer

4995 NOK.

På kurset får du bl.a.:

 • En innføring i aksjeselskapsrett
 • God forståelse for de grunnleggende hensyn som begrunner og gir veiledning for tolkningen av aksjelovens regler
 • Detaljert kunnskap om praktiske viktige regler om forkjøpsrett og styresamtykke og nye regler om avholdelse av styremøter og generalforsamlinger
 • God forståelse for utviklingstrekk og ny rettspraksis innenfor reglene om ansvar for styre og aksjeeier samt lojalitetsplikten i selskapsforhold

Innhold

Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven. Først delen av kurset vil derfor være egnet som en innføring i aksjeselskapsretten, men ettersom fokus vil være på hensyn, vil denne delen av kurset også egne seg for mer erfarne selskapsrettsjurister. Den andre delen av kurset vil med særlig søkelys på nyere lovendringer og rettspraksis gå i dybden på reglene om forkjøpsrett og styresamtykke, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger, lojalitetsplikten i selskapsforhold og ansvar for styre og aksjeeier, herunder ansvarsgjennombrudd.

Dette kurset er organisert i en formiddagsdel og en ettermiddagsdel. Denne beskrivelsen fokuserer på innholdet og aktivitetene som er knyttet til ettermiddagsdelen av kurset.

Kurset er delt inn i to deler:

Del 1 - En innføring i aksjeselskapsretten

Del 2 - En fordypning i:
 • Forkjøpsrett og styresamtykke; herunder 
  • forholdet mellom disse reglene, 
  • hva som utløser krav om styresamtykke og forkjøpsrett, også i lys av ny rettspraksis, 
  • selskapets rolle ved styresamtykke og forkjøpsrett,
  • saklig grunn til å nekte et aksjeerverv,
  • forkjøpsrettserververs stilling dersom samtykke til ervervet blir nektet, 
  • aksjonærrettigheter med aksjeovergang, 
  • gjennomføring av forkjøpsrett, 
  • rettslig prosess for fastsettelse av løsningssum samt praktisk regulering i vedtekter og aksjonæravtaler, og
  • betaling av løsningssummen ved forkjøpsrett
 • Rekkevidden av lojalitetsplikten i selskapsforhold, herunder betydningen av Høyesteretts dom i HR-2020-1947-A
 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen selskapsrettslige emner. Kurset gir både en innføring i selskapsrett og spesialfordypning innenfor enkelte praktiske viktige og teoretisk interessante emner.
 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
 
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.