Kurs

Selskapsrett - Innføring

Formiddag

3

timer

3995 NOK.

På kurset får du bl.a.:

 • En innføring i aksjeselskapsrett
 • God forståelse for de grunnleggende hensyn som begrunner og gir veiledning for tolkningen av aksjelovens regler
 • Detaljert kunnskap om praktiske viktige regler om forkjøpsrett og styresamtykke og nye regler om avholdelse av styremøter og generalforsamlinger
 • God forståelse for utviklingstrekk og ny rettspraksis innenfor reglene om ansvar for styre og aksjeeier samt lojalitetsplikten i selskapsforhold

Innhold

Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven. Først delen av kurset vil derfor være egnet som en innføring i aksjeselskapsretten, men ettersom fokus vil være på hensyn, vil denne delen av kurset også egne seg for mer erfarne selskapsrettsjurister. Den andre delen av kurset vil med særlig søkelys på nyere lovendringer og rettspraksis gå i dybden på reglene om forkjøpsrett og styresamtykke, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger, lojalitetsplikten i selskapsforhold og ansvar for styre og aksjeeier, herunder ansvarsgjennombrudd.

Dette kurset er organisert i en formiddagsdel og en ettermiddagsdel. Denne beskrivelsen fokuserer på innholdet og aktivitetene som er knyttet til formiddagsdelen av kurset.

Kurset er delt inn i to deler:

Del 1 - En innføring i aksjeselskapsretten, med særlig fokus på:
 • Hensyn og prinsipper i selskapsretten og hvordan disse kommer til uttrykk i aksjelovens regler
 • Nyere lovgivning og rettspraksis
 • Avholdelse av styremøter og generalforsamlinger i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Good corporate covernance
 • Styreansvar, ansvar for aksjeeier og ansvarsgjennombrudd med fokus på utviklingstrekk og ny rettspraksis
 • Transaksjoner      mellom selskap og aksjonær

Del 2 - En fordypning i (m.m.):
 • Forkjøpsrett og styresamtykke
 • Rekkevidden av lojalitetsplikten i selskapsforhold, herunder betydningen av Høyesteretts dom i HR-2020-1947-A
 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen selskapsrettslige emner. Kurset gir både en innføring i selskapsrett og spesialfordypning innenfor enkelte praktiske viktige og teoretisk interessante emner.
 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
 
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.