Kurs

Sikringstiltak for domstolene

Arrest, midlertidig forføyning og bevissikring

7

timer

6500 NOK.


 

Utbytte

Kurset gir en oversikt over de viktigste sikringstiltakene som er tilgjengelig for domstolene. Kurset gjennomgår midlertidig sikring i form av arrest og midlertidig forføyning. Kurset gjennomgår også reglene om bevissikring utenfor rettssak, som anvendes i praksis i økende grad. Du får en innføring i vilkårene for sikringstiltakene og praktiske tips for gjennomføringen av sikringssakene.

 

Emner er bl.a.:

  • Vilkårene for arrest, midlertidig forføyning
  • Vilkårene for bevissikring utenfor rettssak
  • Kostnadsansvar og begrensninger i kostnadsansvaret
  • Praktiske tips for utformingen av begjæringene
  • Praktiske tips for gjennomføringen av midlertidig sikring
  • Praktiske tips for gjennomføring av bevissikring
  • Problemstillinger knyttet til internasjonale sikringssaker

 

Målgruppe

Jurister, advokater, dommere og andre med interesse for tvisteløsning.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.