Kurs

Virksomhetsoverdragelser

Hva er virksomhetsoverdragelser og hvilke krav stilles til arbeidsgivere ved behandling av ansatte i slike prosesser? 

4

timer

4995 NOK.

Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som stiller krav til fremgangsmåte og ivaretagelse av ansattes rettigheter ved overdragelse av virksomhet mellom arbeidsgivere. Det oppleves ofte uklart om en endring i virksomheten er en virksomhetsoverdragelse, som gjør at kravene i loven må følges. Det er også ofte usikkerhet om hva som er riktig prosess og hvordan ulike reaksjoner fra ansatte bør håndteres underveis i endringen.

Kurset er relevant for tiden fordi omstrukturering av virksomheter og avvikling eller salg/kjøp av deler av virksomhetene er stadig oftere forekommende endringstiltak i bedriftenes strategiske tilpasning til skiftende rammevilkår. Det er viktig å være forberedt på hvordan en som arbeidsgiver skal håndtere dette.

Utbytte

På kurset får du bl.a. kunnskaper om hvordan du skal avklare om noe er en virksomhetsoverdragelse som gjør at lovens krav må følges, og gi deg god kjennskap til hvordan du skal lede og dokumentere en slik prosess på en trygg og riktig måte.

Innhold

  • Hva er en virksomhetsoverdragelse er etter arbeidsmiljølovens regler?  
  • Når må kravene i arbeidsmiljøloven følges?
  • Hvordan bør du forberede og gjennomføre en slik endringsprosess?
  • Hva har de ansatte krav på?
  • Hvordan skal du håndtere ulike forventninger og krav fra ansattes side underveis i prosessen basert på deres rettigheter?
  • Hvilke krav stilles til ny arbeidsgiver som overtar virksomheten?  
  • Mulige konsekvenser av feil håndtering på ulike områder
  • Hvordan risiko og uklarheter kan håndteres

Du vil også få tilgang til eksempler på planer og prosessuelle dokumenter som er utviklet i praksis og kan benyttes i konkrete prosesser i din virksomhet fremover.

Målgruppe

HR-rådgivere, ledere, advokater, internjurister, finansdirektører mv.

Kurset legges opp for dem som har lite eller begrenset erfaring med virksomhets¬overdragelser fra før. Mye av innholdet er praktisk rettet.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.