Kurs

Krysningspunktene mellom arbeidsmiljøloven og aksjeloven øker

Få kontroll på de nye reglene og en oppdatering på de eksisterende

2

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

På dette kurset vil kurslederne gi deltakerne et helhetlig perspektiv på de ulike reglene i aksjeloven og arbeidsmiljøloven og se disse i sammenheng. De vil også gjennomgå de nye og aktuelle reglene som har kommet i arbeidsmiljøloven.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • En oversikt over de selskapsrettslige regler som er relevante for de som driver med arbeidsrett
  • Dypere innsikt i hvilke nye regler som har kommet i arbeidsmiljøloven
  • Innføring i de nye reglene for arbeidsgiverplikter i konsern
  • Overblikk over forslaget om å øke gebyrene for brudd på reglene i arbeidsmiljøloven

Innhold

Arbeidsmiljøloven og aksjeloven har flere regler som krysser hverandre. Dette gjelder for eksempel regler om virksomhetsoverdragelse, håndtering av daglig leders ansettelsesforhold, ansatterepresentasjon i styret osv. Fra 1. januar 2024 får arbeidsmiljøloven nye regler om arbeidsgiverplikter i konsern. I tillegg foreslås det å øke bøtesatsene for overtredelse av arbeidsmiljøloven med flere millioner, og de nye reglene som kommer skal gjelde for «konsern». Hva som utgjør et konsern defineres ikke likt i arbeidsmiljøloven og aksjelovgivningen.

Følgende hovedtemaer vil gjennomgås:
  • Hva er et konsern?
  • De nye reglene i arbeidsmiljøloven
  • Hva betyr det nye lovforslaget om økning av gebyrer for brudd på arbeidsmiljøloven?
  • Arbeidstilsynets prioriteringer og fokus

Målgruppe

Alle som jobber med arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger knyttet til håndtering av ansatte, både som rådgivere og som interne juridiske eller HR-ressurser.

Undervisningsform

  • Foredrag

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.