Nettverk

Nettverk i Facility Management

Drift, optimalisering, utvikling og ledelse 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Facility Management spiller en avgjørende rolle i å skape effektive, bærekraftige og produktive arbeidsplasser. Vi utforsker sertifiseringsprogrammer som Well og BREEAM i bruk, samt hvordan de kan øke arbeidsplassens kvalitet og bærekraft.


I den moderne arbeidsverdenen, med økt fleksibilitet og valgmuligheter på arbeidsplassen, diskuterer vi nye arbeidsplasskonsepter og teknologiske trender som påvirker Facility Management.


Vi tar opp betydningen av bærekraft i driftsstrategier, ser på servicekultur og produktivitet, og utforsker beste praksis for renoverings- og byggeprosjekter med tanke på den påfølgende bruksfasen. Vår diskusjon inkluderer også nye krav til FM-ledelsessystemer, standardiserte kontrakter og verdibevaring gjennom riktig vedlikehold.
Ditt engasjement og forslag til temaer er avgjørende for nettverket vårt. Vi ønsker å skape et fellesskap der du kan dele erfaringer og lære av eksperter.


Deltagerne er selv med på å forme samlingene ved å bidra til å velge tematikk og fokus. Videre er nettverket en god plattform for å skape relasjoner med bransjekollegaer, og dra nytte av deres mange erfaringer fra bransjen. 

 

Første samling

Hovedtema: «Digitalisering og landskap av typer programvare og teknologier» 

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og bestemmes i fellesskap av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på temaer som kan tas opp og diskuteres i nettverket

 

 • Well og BREEAM i bruk sertifisering
 • Arbeidsplasskonsepter/ den «nye normalen» – fleksible løsninger og valg i egen organisasjon
 • Utfordringer på egen arbeidsplass («Greenhouse»)
 • Digitaliseringens utfordringer inkl. robotisering og automatisering
 • Bærekraft og FM-strategi
 • Servicekultur og produktivitet
 • Renovering og byggeprosjekter med bruksfasen for øyet
 • Nye krav til FM-ledelsessystemet (NS-EN ISO 41001:2018)
 • Standardiserte kontrakter og -avtaler
 • Verdibevarende vedlikehold
 • Driftsoptimalisering og utvikling

Målgruppe 

Deltakerne i nettverket er ledere innen Facility Management som enten kommer fra offentlige eller private organisasjoner – uavhengig av utdanningsbakgrunn. Dette inkluderer alle profiler med ansvarsområder innen både drift, forvaltning og bygg, og alle som jobber til daglig, eller har erfaring med anleggsledelse i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så lenge det er ledige plasser. Dette kan enten være fra sesongstart, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med mål om å sikre at nettverksdeltakerne møtes kontinuerlig, og dermed også får optimalt utbytte av relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Vår partner

Ren Fordel er den eneste rene nærings- og interesseorganisasjonen som satser på virksomheter innenfor renholds- og eiendomsservicebransjen – inkludert forvaltning, drift og vedlikehold i FDV-området. Dette inkluderer også organisasjoner og virksomheter med et ideelt formål i privat og offentlig sektor. Ren Fordel markedsfører JUC-nettverket mot foreningens egne medlemmer, som allerede har hatt medlemsfordeler gjennom bl.a. tilgang til kurs, nettskole, bransjespesifikk sertifisering, juridisk rådgivning, forsikringsordning m.m.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.