Kurs

Styrets plikter og erstatningsansvar

Et grundig og praktisk innblikk i godt styrearbeid

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Reglene om styrets ansvar og plikter er viktig for advokater i to dimensjoner: flere og flere advokater innehar også styreverv, i tillegg gir advokater råd til styrer i krevende situasjoner.

I dette kurset vil vi gjennomgå de mest sentrale lovfestede og ulovfestede regler som gjelder for godt styrearbeid. I tillegg vil vi se nærmere på i hvilke tilfeller/situasjoner et styremedlem kan komme i personlig erstatningsansvar og gjennomgå relevant nyere rettspraksis.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Et grundig og praktisk innblikk i godt styrearbeid
 • Tips og råd for planlegging av styrets arbeid gjennom året
 • Rolleforståelse – hva er styrets rolle, og hva administrasjonens rolle?
 • Gjennomgang av reglene om forsvarlig egenkapital og likviditet
 • Oppdatering på nyere rettspraksis om styreansvar

Innhold

 • Rollen som styremedlem
 • Hva er styrets ansvar og hva er administrasjonens ansvar?
 • Do's og don’ts som styremedlem
 • Plikter etter aksjeloven
 • Ulovfestede plikter
 • Nærmere om konserninterne transaksjoner
 • Grensene for erstatningsanvaret
 • Erfaringer fra rettssalen
 • Styreansvarsforsikring


Målgruppe

Grunnkurs i styrearbeid. Advokatfullmektiger og advokater, internadvokater og andre med interesse for styrearbeid.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.